HWID'li Login Sistemi Yapımı

Merhaba turbo indir takipçileri bugün bu yazımızda önemli bir konuya değinicez.Birçok kişinin pek yapamadığı konu.Programımıza Nasıl Hwıdlı Login Sistemi yapabiliriz bunu öğreticez .Hemen Anlatımımıza Geçelim : 

Declerationsa(En üste)
Kod:

Imports MySql.Data.MySqlClient
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Management
Load Kısmına
Kod:

Dim HWID As String = String.Empty
        Dim mc As New ManagementClass("win32_processor")
        Dim moc As ManagementObjectCollection = mc.GetInstances()
        For Each mo As ManagementObject In moc
            If HWID = "" Then
                HWID = mo.Properties("processorID").Value.ToString
            End If
        Next
        hwıd = HWID
Sonra 1 passtxt ve usertxt adında textbox yapıyoruz.
Ardından Giriş Butonuna:
Kod:

Dim conn As MySqlConnection
        conn = New MySqlConnection
        conn.ConnectionString = "Server=serveradı; User Id=username; Password=pass; Database=databaseismi"

        conn.Open()
        Dim myAdapter As New MySqlDataAdapter
        Dim gir = "SELECT * FROM users WHERE username=İ" + usertxt.Text + "İ  AND password= İ" + passtxt.Text + "İ"
        Dim myCommand As New MySqlCommand()
        myCommand.Connection = conn
        myCommand.CommandText = gir
        myAdapter.SelectCommand = myCommand
        Dim MyData As MySqlDataReader
        MyData = myCommand.ExecuteReader
        If MyData.HasRows = 0 Then
            MsgBox("Kayıt Bulunamadı.Lütfen ID veya Şifreyi Kontrol Edin.", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")
        Else
            conn.Close()
            conn.Open()
            Dim sqla = "SELECT * FROM users WHERE username=İ" + usertxt.Text + "'AND hwno= İ" + "" + "İ"
            myCommand.Connection = conn
            myCommand.CommandText = sqla
            myAdapter.SelectCommand = myCommand
            MyData = myCommand.ExecuteReader
            If MyData.HasRows < 0 Then
                conn.Close()
                conn.Open()
                Dim sq = "UPDATE users SET hwno=İ" & hwıd & "İ WHERE username=İ" + usertxt.Text + "İ"
                myCommand.Connection = conn
                myCommand.CommandText = sq
                myAdapter.SelectCommand = myCommand
                MyData = myCommand.ExecuteReader
                MsgBox("HWID Numaranız Resetlendi.Lütfen Tekrar Girin.", MsgBoxStyle.Information, "Bilgi")
                Hack.Show()
                Me.Hide()
            Else

                conn.Close()
                conn.Open()
                Dim otohwid = "SELECT * FROM users WHERE hwno = İ" + hwıd + "İ"
                myCommand.Connection = conn
                myCommand.CommandText = otohwid
                myAdapter.SelectCommand = myCommand
                MyData = myCommand.ExecuteReader
                If MyData.HasRows = 0 Then
                    MsgBox("HWID Numaranız Eşleşmiyor.Lütfen HWID Resetleyin.", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")
                Else
                    conn.Close()
                    conn.Open()
                    Dim sqld = "SELECT * FROM users WHERE durum=İ" + "aktif" + "İ"
                    myCommand.Connection = conn
                    myCommand.CommandText = sqld
                    myAdapter.SelectCommand = myCommand
                    MyData = myCommand.ExecuteReader
                    If MyData.HasRows = 0 Then
                        MsgBox("Hesabınız Yönetim Tarafından Kapatılmıştır.", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")
                    Else
                        Hack.Show()
                        Me.Hide()
                    End If
                End If
            End If
        End If
Ve Veritabanımıza :
Kod:

-- 
-- Tablo döküm verisi `users`
-- 

INSERT INTO `users` VALUES (aktif, 'Mail@xxxx.com', 'USER', 'PASS', 'Tarih - 00:00:00', '127.0.0.1');

Eveet Bunların Hepsini yaptıktan sonra veritabanına yazdığımız kodları importluyoruz

Artık herşey hazır veritabanından user vs ekliyoruz.İnternette User ekleme programları bulunmakta.

Veritabanı öneri sitesi ise :
db4free.net
Sonraki
« Önceki
Önceki
Sonraki »