17 Ağustos 2015 Pazartesi

HWID'li Login Sistemi Yapımı

Merhaba turbo indir takipçileri bugün bu yazımızda önemli bir konuya değinicez.Birçok kişinin pek yapamadığı konu.Programımıza Nasıl Hwıdlı Login Sistemi yapabiliriz bunu öğreticez .Hemen Anlatımımıza Geçelim : 

Declerationsa(En üste)
Kod:

Imports MySql.Data.MySqlClient
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Management
Load Kısmına
Kod:

Dim HWID As String = String.Empty
        Dim mc As New ManagementClass("win32_processor")
        Dim moc As ManagementObjectCollection = mc.GetInstances()
        For Each mo As ManagementObject In moc
            If HWID = "" Then
                HWID = mo.Properties("processorID").Value.ToString
            End If
        Next
        hwıd = HWID
Sonra 1 passtxt ve usertxt adında textbox yapıyoruz.
Ardından Giriş Butonuna:
Kod:

Dim conn As MySqlConnection
        conn = New MySqlConnection
        conn.ConnectionString = "Server=serveradı; User Id=username; Password=pass; Database=databaseismi"

        conn.Open()
        Dim myAdapter As New MySqlDataAdapter
        Dim gir = "SELECT * FROM users WHERE username=İ" + usertxt.Text + "İ  AND password= İ" + passtxt.Text + "İ"
        Dim myCommand As New MySqlCommand()
        myCommand.Connection = conn
        myCommand.CommandText = gir
        myAdapter.SelectCommand = myCommand
        Dim MyData As MySqlDataReader
        MyData = myCommand.ExecuteReader
        If MyData.HasRows = 0 Then
            MsgBox("Kayıt Bulunamadı.Lütfen ID veya Şifreyi Kontrol Edin.", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")
        Else
            conn.Close()
            conn.Open()
            Dim sqla = "SELECT * FROM users WHERE username=İ" + usertxt.Text + "'AND hwno= İ" + "" + "İ"
            myCommand.Connection = conn
            myCommand.CommandText = sqla
            myAdapter.SelectCommand = myCommand
            MyData = myCommand.ExecuteReader
            If MyData.HasRows < 0 Then
                conn.Close()
                conn.Open()
                Dim sq = "UPDATE users SET hwno=İ" & hwıd & "İ WHERE username=İ" + usertxt.Text + "İ"
                myCommand.Connection = conn
                myCommand.CommandText = sq
                myAdapter.SelectCommand = myCommand
                MyData = myCommand.ExecuteReader
                MsgBox("HWID Numaranız Resetlendi.Lütfen Tekrar Girin.", MsgBoxStyle.Information, "Bilgi")
                Hack.Show()
                Me.Hide()
            Else

                conn.Close()
                conn.Open()
                Dim otohwid = "SELECT * FROM users WHERE hwno = İ" + hwıd + "İ"
                myCommand.Connection = conn
                myCommand.CommandText = otohwid
                myAdapter.SelectCommand = myCommand
                MyData = myCommand.ExecuteReader
                If MyData.HasRows = 0 Then
                    MsgBox("HWID Numaranız Eşleşmiyor.Lütfen HWID Resetleyin.", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")
                Else
                    conn.Close()
                    conn.Open()
                    Dim sqld = "SELECT * FROM users WHERE durum=İ" + "aktif" + "İ"
                    myCommand.Connection = conn
                    myCommand.CommandText = sqld
                    myAdapter.SelectCommand = myCommand
                    MyData = myCommand.ExecuteReader
                    If MyData.HasRows = 0 Then
                        MsgBox("Hesabınız Yönetim Tarafından Kapatılmıştır.", MsgBoxStyle.Critical, "Hata")
                    Else
                        Hack.Show()
                        Me.Hide()
                    End If
                End If
            End If
        End If
Ve Veritabanımıza :
Kod:

-- 
-- Tablo döküm verisi `users`
-- 

INSERT INTO `users` VALUES (aktif, 'Mail@xxxx.com', 'USER', 'PASS', 'Tarih - 00:00:00', '127.0.0.1');

Eveet Bunların Hepsini yaptıktan sonra veritabanına yazdığımız kodları importluyoruz

Artık herşey hazır veritabanından user vs ekliyoruz.İnternette User ekleme programları bulunmakta.

Veritabanı öneri sitesi ise :
db4free.net
Önceki
Sonraki

0 yorum: