19 Şubat 2015 Perşembe

Wolfteam - csh.temp Bulucu Yapımı

Merhaba arkadaşlar, bu dersimiz daha çok memory hacking yapan arkadaşlarımıza yarıyacak.

İlk olarak forma 2 adet textbox, 1 adet listbox ekleyin.

Texbox2'nin text bölümü şöyle olacak;

del C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp\            *.TMP/q
Form'un Load bölümü ise; 

Shell("cmd.exe /k" + TextBox2.Text) 'Bu satırda label 2 deki tpm dosyalarını silme komutunu cmd üzerinden çalıştırdık        Shell("taskkill /F /IM cmd.exe") 'CMDyi sonlandırdık        Dim userName As String = Environment.UserName 'Bilgisayar kullanıcı adını aldık        Dim path As String = "C:\Users\" + userName + "\AppData\Local\Temp\            " 'tmp klasörünün  yolunu bulduk        Dim directoryInfo As IO.DirectoryInfo = New IO.DirectoryInfo(path)        Dim files As FileInfo() = directoryInfo.GetFiles("*.tmp", SearchOption.AllDirectories) 'bulunan .tmp uzantılı dosyaların bilgilerini aldık        Dim array As FileInfo() = files        For i As Integer = 0 To array.Length - 1 İçektiğimiz bilgileri listbox'a ekledik(Alt satırlarla birleşik)            Dim item As FileInfo = array(i)            ListBox1().Items.Add(item)        Next        TextBox1.Text = ListBox1().Items(2).ToString() İ .tmp i textbox 1'e yansıttık
indir
Önceki
Sonraki

0 yorum: